Kategoriat
työelämän trendit

Tulevaisuuden työpaikka

Millainen on suomalaisten tulevaisuuden työpaikka? Työelämä on ollut murroksessa ja myllerryksessä jo pitkään ja muutoksen tahti kiihtyy.

Tämä vuosi on vielä vauhdittanut monia muutoksia, mutta trendit ovat olleet olemassa jo normaaliaikoina. Esimerkiksi etätyöstä on ollut puhetta pitkään, mutta nyt siinä otettiin jättiloikka eteenpäin, myös organisaatioissa jotka ovat olleet sen suhteen skeptisiä.

Viimeisimpänä asiaa nosti esiin Keskustan kansanedustaja Antti Kurvinen ehdottaessaan että valtionhallinnon tulisi mahdollistaa etätyö kaikille työntekijöilleen. Valtiossa perinteisesti juuri virastojen ja niiden työpaikkojen sijainti on ollut kuuma poliittinen kysymys, voisiko se ratketa etätyön myötä.

Etätyö-trendi saattaa myös muutttaa työelämää globaalilla tasolla, jos huippuosaajien ei enää tarvitse klusteroitua piilaakson kaltaisiin keskuksiin. Kalifornian kohdalla puhutaan jo suoranaisesta joukkopaosta (vaikkakin tämän mittakaava ja pitkäkestoisuus voidaan arvioida vasta paljon myöhemmin.)

Mitä tämä tarkoittaa organisaatioiden ja johtamisen kannalta? Perinteinen teollisesta vallankumouksesta lähtien vallinnut malli on kuitenkin perustunut konkreettiseen työpaikkaan, jossa työntekijät ovat työnantajan valvonnan ja ohjauksen alla.

Moni johtavissa tehtävissä työskentelevä saattaa olla muutoksesta huolissaan, peläten kontrollin menettämistä. Kokeneille asiantuntijatyössä työskenteleville etätyöhön siirtyminen on yleensä helppoa, onhan itseohjautuvuus korkealla tasolla.

Enemmän huomiota ja resursseja vaatii uusien työntekijöiden tuominen organisaatioon. Työssäoppimisessa tärkeää on kuitenkin ohjeistusten lisäksi epävirallinen informaatio ja kulttuurin välittyminen vaikkapa kahvihuoneen kautta.