Kategoriat
työelämän trendit

Alustatalous, keikkatalous ja muuttuvat työsuhteet

Alustatalous laajemmassa merkityksessä tarkoittaa internet-infrastruktuuria jonka päälle rakentuu erilaisia palveluita ja tavaroiden myyntikanavia. Esimerkiksi Applen App Store on tällainen alusta johon kauppiaat voivat, korvausta vastaan, tuoda sovelluksiaan myyntiin.

Keikkatalous (gig economy) liittyy usein juuri näiden alustojen hyödyntämiseen. Tunnettuja alustoja joilla keikkatyöläiset/keikkayrittäjät työskentelevät ovat muun muassa kuljetuspalvelut kuten Uber, Lyft ja Wolt.

Alustatalouteen liittyy sekä mahdollisuuksia itsensä työllistämiseen, että potentiaalisia ongelmia työntekijöiden kannalta. Suomessa taksialan vapauttaminen on sekä avannut tien yrittäjäksi yhä useammalle, mutta samalla johtanut raakaankin kilpailuun asiakkaista.

Hankalin kysymys voiman epäsuhta alustojen ja niille ja niiden kautta työskentelevien ihmisten välillä. Alustataloudessa skaalaedut ovat suuret, ja monet toimijat globaaleja, miljardiluokan yrityksiä.

Suomessa alustatalouden osuus on edelleen verrattain pieni ja perinteisten työsuhteiden asema vahva. Murros on kuitenkin käynnissä meilläkin.

Parhaimmillaan alustatalous hyödyttää sekä kuluttajia että alustalla työskenteleviä. Tämä vaatii kuitenkin myös lainsäädännön pysymistä ajan tasalla.